Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. De verkoper

Webwinkel www.byotilia.com (hierna ‘By Otilia’) en de merknaam ‘By Otilia’ is eigendom van Wendy Holvoet gevestigd te Herpelsstraat 12, 8530 Harelbeke, tel.: +32 479 788 114.
Ondernemingsnummer: BTW BE 0739 837 509 (hierna ‘By Otilia’)

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van het Kortrijk bevoegd.

3. Aanbod, beschrijvingen en foto's op By Otilia online shop

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in Europa. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld hoeveelheid, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

By Otilia is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. By Otilia is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door By Otilia.

By Otilia is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. In het geval van vooraf beschreven situatie hebt u als klant de mogelijkheid om niet akkoord te gaan en kan u de bestelling kosteloos annuleren en/of de terugbetaling te vragen.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op de By Otilia online shop zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

By Otilia behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. By Otilia is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door By Otilia vastgesteld op 5,95 euro. Transportkosten van pakjes naar NL, FR en Luxemburg werden door By Otilia vastgesteld op 8,50 euro.

Bestellingen vanaf 49 euro worden gratis verstuurd binnen België. Bestellingen vanaf 59 euro worden gratis verstuurd naar NL, FR en Luxemburg.

Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 5kg overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening gebracht worden. Wanneer dit het geval is neemt By Otilia steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg de order kosteloos geannuleerd worden.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en By Otilia op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

via een online betaling op deze site met Belfius Direct Net (via Mollie), KBC/CBC Payment Button (via Mollie), ING Home'Pay (via Mollie) of Bancontact (via Mollie).

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat By Otilia de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen uitgezonderd bij voorafbestellingen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, alle pakjes met bPost.


9. Verzakingsrecht – retourneren

De consument van By Otilia heeft het recht aan By Otilia mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Bij retour wordt de aankoop van het product terugbetaald binnen de 14 dagen. U wordt op de hoogte gesteld dat de kosten voor terugzending van het product ten uwer lasten zijn.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (zie artikel 13) via info@byotilia.com en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan By Otilia, Herpelsstraat 12, 8530 Harelbeke, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Aangezien de aard van de producten kunnen enkel de artikelen die in de originele en onbeschadigde verpakking zitten samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

10. Risico van verzending

By Otilia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met bPost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

By Otilia biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 13: Klantendienst van By Otilia 

De klantendienst van By Otilia is bereikbaar via e-mail op info@byotilia.com

Artikel 14: Privacy

By Otilia verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van By Otilia bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat By Otilia uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres info@byotilia.com.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, By Otilia heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

By Otilia respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze website ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Onze website houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@byotilia.com

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.